Αθ. Διάκου 18, 84801 Αδάμαντας Μήλου

+30 22870 22122, +30 694 4555592
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β’

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β’

‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β’  ΝΠ 2600 (ANASTASIA B)

Κατασκευάστηκε στο Καρνάγιο στη θέση Μαυροµούρι – Αδάμαντα Μήλου απο τη Vichos Boat Yard.

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίων και εξοπλισμού και συμμετέχει σε διάφορες επιχειρήσεις ειδικότητας πολιτικού μηχανικού. Η μεταφορική του ικανότητα είναι 7 Τ έως 12 Τ.

Specifications

Μήκος:
12 m
Πλάτος:
4,05 m
Βάθος:
0,92 m
Ανύψωση:
4 Τ
Κατασκευή:
2019
Ελλάδα

VHF Channels

Channels

10 Vichos Tugs MC

11 Port Police

x