Αθ. Διάκου 18, 84801 Αδάμαντας Μήλου

+30 22870 22122, +30 694 4555592
ΦΟΞ

ΦΟΞ

“ΦΟΞ ‘’ ΣΜ 173 (FOX)

Το ΦΟΞ εξυπηρετεί κυρίως υπηρεσίες ΓΚΛ 17, με βασική δραστηριότητα τη μεταφορα φορτίων εντος λιμένα Βούδια Μήλου.

Πιο συγκεκριμένα, εξυπηρετεί σκοπούς μεταφοράς αντικειμένων από και προς τα πλοία, μεταφοράς εξειδικευμένων συνεργείων συντήρησης και επισκευής καθώς επίσης υποστηρίζει και μεταφορά στερεών και υγρών αποβλήτων.

Specifications

Μήκος:
8,67 m
Πλάτος:
3,15 m
Βάθος:
1,2 m
Ιπποδύναμη:
2x100 Hp
Κατασκευή:
2014
Ελλάδα
“MOTOMARINE Α.Ε”

VHF Channels

Channels

10 Vichos Tugs MC

11 Port Police

x