Αθ. Διάκου 18, 84801 Αδάμαντας Μήλου

+30 22870 22122, +30 694 4555592
ΓΡΗΓΟΡΟΣ Β’

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Β’

‘ΓΡΗΓΟΡΟΣ Β’ Ν. ΕΛΕΥΣ 26 (GRIGOROS B)

Το ΓΡΗΓΟΡΟΣ Β’ εξειδικεύεται στη μεταφορά φορτίων και αντικειμένων.

Μπορεί να μεταφέρει εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου liebherr και η μεταφορική του ικανότητα είναι 100 Τ.

Specifications

Μήκος:
17,97 m
Πλάτος:
7,45 m
Βάθος:
2,08 m
Ανύψωση:
16,5 Τ
Κατασκευή:
1998
Ελλάδα
grigorios-b

VHF Channels

Channels

10 Vichos Tugs MC

11 Port Police

x